International Scientific Unity

International Scientific Unity

Шановні автори, звертаємо Вашу увагу, що ми не публікуємо матеріали від авторів з підсанкційних країн.

Вимоги до оформлення матеріалів тез:

1. Кількість авторів: Не більше чотирьох.

2. Рекомендований обсяг тез доповіді: від 2 до 6 сторінок.

3. Мова: будь-яка

4. Формат файлів: .doc або .docx

5. Орієнтація сторінки: книжкова.

6. Шрифт: Tіmes New Roman. Кегль: 14 пт. Абзац: 1 см. Інтервал: одинарний.

7. На початку тез необхідно вказати (шрифт червоний):

– назва конференції;

– секція.

8. Назва статті: кегль 18, регістр ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру.

9. Інформація про авторів:

– ПІБ автора(-ів): кегль 14, шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю;

– вчений ступінь, вчене звання, посада: кегль – 14, вирівнювання по правому краю;

– місце роботи або навчання: кегль – 14, вирівнювання по правому краю;

– електронна пошта автора(ів): кегль – 14, вирівнювання по правому краю.

Роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня приймаються лише за наявності наукового керівника з науковим ступенем.

10. Поля: ліве/праве, верхнє/нижнє – 2 см;

11. Таблиці: підпис назви над таблицею, кегель – 12, інтервал – одинарний, вирівнювання по лівому краю.

12. Рисунки: повинні бути згруповані в єдиний графічний об’єкт, підпис назви під рисунком, кегель – 12, інтервал – одинарний, вирівнювання по центру.

13. Формули: друкуються в редакторі MS Word і нумеруються з правого боку.

14. Список використаних джерел: оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 або за стилем APA.

Приклад оформлення списку використаних джерел

за стилем APA

для книг: Автор(и). (Рік). Назва книги. Видавництво.

для журналів: Автор(и). (Рік). Назва статті. Назва журналу, Том (Номер), сторінки. DOI або URL (якщо є).

для інтернет-посилання: Автор(и). (Рік). Назва сторінки або документа. Назва веб-сайту. URL

за ДСТУ 8302:2015

для книг: Автор. Назва / Автор(и). – Місце видання : Видавництво, рік. – Кількість сторінок.

для журналів: Автор. Назва статті / Автор(и) // Назва журналу. – Рік. – Том (Номер). – Сторінки.

для інтернет-посилання: Автор. Назва [Електронний ресурс] / Автор(и) // Назва веб-сайту. – Режим доступу: URL (дата звернення).

 

  Вимоги до подання тез:

  1. Оформлення електронного листа:
    – в темі листа вкажіть назву конференції;
    – прикріпіть до листа 2 файли (тези та оргвнесок).
  2. Назва файлів: Прізвище_тези та Прізвище_оргвнесок.
  3. Відправка електронного листа:  документи і електронний лист, оформленні відповідно до вимог, надсилайте на info@isu-conference.com

Збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника можна переглянути та завантажити у розділі Архів. У разі необхідності паперової версії сертифікату з мокрою печаткою та підписом звертайтесь на електронну адресу info@isu-conference.com. Вартість виготовлення паперової версії сертифікату не входить у вартість організаційного внеску та становить 50 грн.

Примітка! У випадку недостатньої кількості матеріалів (менше 10 тез) для публікації одного збірника, матеріали і участь авторів буде автоматично перенесена для участі у наступній за графіком конференції, які проводить оргкомітет.

        Шановні учасники конференції, звертаємо вашу увагу, що листи, надіслані вам із редакції, можуть надходити до папки спам. Тому під час очікування відповіді від редакції, будь ласка, перевіряйте папку спам.