International Scientific Unity

International Scientific Unity

        Науково-практичні конференції зареєстровано в базі даних науково-технічних заходів України УкрІНТЕІ (посвідчення до кожної додається).

        Захід схвалено ResearchBib та включено до каталогу міжнародних конференції на офіційному вебсайті Academic Research Index.

        Всі автори будуть мати змогу завантажити сертифікат, який буде засвідчувати участь у науково-технічному заході з зазначенням не менше 0,4 кредита ЄКТС (12 годин) за результатами самоосвіти. (Зразок сертифікату)
У разі необхідності паперової версії сертифікату з мокрою печаткою та підписом звертайтесь на електронну адресу info@isu-conference.com.

        Автори можуть вносити інформацію про свої роботи у власні профілі Google Scholar для індексації та цитувань.  Орієнтовний час індексації від 1 до 6 місяців. Для прискорення і гарантування індексації робіт в Google Scholar, рекомендуємо розміщувати ваші роботи в репозитаріях ваших навчальних закладів. 

        Матеріали конференції будуть доступні публічно з використанням ліцензії CC BY-SA 4.0 International