International Scientific Unity

International Scientific Unity

ХIV Міжнародна науково-практична конференція 

Solving scientific problems using innovative concepts

Місце проведення: Копенгаген, Данія

Дата проведення: 13-15 березня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Solving scientific problems using innovative concepts»

Universitatea Pedagogică de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău
Westminster University
Вишнівський академічний ліцей “Основа”
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Львівський національний університет природокористування
Миропільський ліцей Житомирської області
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Одеський національний медичний університет
Подільський державний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський політехнічний інститут
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.