International Scientific Unity

International Scientific Unity

ХII Міжнародна науково-практична конференція 

Scientific theories and practices as an engine of modern development

Місце проведення: Братислава, Словакія

Дата проведення: 28 лютого — 1 березня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific theories and practices as an engine of modern development»

Comenius University Bratislava
Free International University of Moldova
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
Westminster University
Бердянський державний педагогічний університет
Буковинський державний медичний університет
ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ»
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Донбаська державна машинобудівна акдемія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Лецьківська гімназія Циблівської сільської ради
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Мукачівський державний університет
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет харчових технологій
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полтавський державний аграрний університет
Полтавський державний медичний університет
Полтавський інститут економіки і права університету «Україна»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.