International Scientific Unity

International Scientific Unity

XXIX Міжнародна науково-практична конференція 

Science and Technology of the Future: Advanced Views

Місце проведення: Мадрид, Іспанія

Дата проведення: 26-28 червня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Modern scientific research: theoretical and practical aspects»

Free International University of Moldova
State University of Moldova
Technical University of Moldova
The National Health Insurance Company of the Republic of Moldova
Білоцерківський національний аграрний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Державний біотехнологічний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний фармацевтичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліський національний університет
Уманський національний університет садівництва
Університет імені Альфреда Нобеля
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківський національний медичний університет
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Хмельницький національний університет

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.