International Scientific Unity

International Scientific Unity

ІV Міжнародна науково-практична конференція 

Researching Advanced Horizons of Global Progress: Challenges and Innovative Concepts

Місце проведення: Севілья, Іспанія

Дата проведення: 13-15 грудня 2023

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Researching Advanced Horizons of Global Progress: Challenges and Innovative Concepts» 

Львівський національний університет природокористування
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний медичний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Державний торговельно-економічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Луцький національний технічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Буковинський державний медичний університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Національний університет «Одеська політехніка”
Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Національний університет «Запорізька політехніка»
Одеський Державний Аграрний Університет
Державний податковий університет
Університет митної справи та фінансів
“Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Університет імені Альфреда Нобеля
Хмельницький національний університет
Національний авіаційний університет
Полтавський державний аграрний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Національний транспортний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Київський інститут Національної гвардії України
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
Національний університет водного господарства та природокористування
Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сумський національний аграрний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Дипломатична академія України
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
Миколаївський національний аграрний університет
ДУ Інститут зернових культур НААН
Льотна академія Національного авіаційного університету
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет харчових технологій
Прогрестех – Україна
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
Український державний університет науки і технологій
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Національний університет «Острозька академія»

Мтеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.