International Scientific Unity

International Scientific Unity

XXVІІІ Міжнародна науково-практична конференція 

Prospects of Innovative Development in Science and Technology

Місце проведення: Гетеборг, Швеція

Дата проведення: 19-21 червня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Modern scientific research: theoretical and practical aspects»

Білоцерківський національний аграрний університет
Буковинський державний медичний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний технічний університет
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
Державний торговельно-економічний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Льотна академія Національного авіаційного університету
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет “Одеська політехніка”
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний економічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліський національний університет
Тернопільський національний медичний університет імені і.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України
Український державний університет залізничного транспорту
Український державний університет науки і технологій
Уманський національний університет садівництва
Університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.