International Scientific Unity

International Scientific Unity

Х Міжнародна науково-практична конференція 

Modern trends in the development of scientific space

Місце проведення: Дрезден, Німеччина

Дата проведення: 14-16 лютого 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Modern trends in the development of scientific space»

Moldova State University
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
Westminster University
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирський обласний спортивний ліцей Житомирської обласної ради
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Класичний приватний університет
Луцький національний технічний університет
Міжнародний Університет Фінансів
Національний авіаційний університет
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НААН України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет цивільного захисту України
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеський національний медичний університет
Одеський національний технологічний університет
Подільський державний університет
Поліський національний університет
Полтавський державний аграрний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Тернопільський національний медичний університет імені і.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.