International Scientific Unity

International Scientific Unity

V Міжнародна науково-практична конференція 

Modern strategies of global scientific solutions

Місце проведення: Стокгольм, Швеція

Дата проведення: 27-29 грудня 2023

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Researching Advanced Horizons of Global Progress: Challenges and Innovative Concepts» 

Академія праці, соціальних відносин та туризму
Буковинський державний медичний університет
Вестмінстерський університет
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
Льотна академія Національного авіаційного університету
Маріупольський державний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Мукачівський державний університет
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний університет харчових технологій
Одеський Державний Аграрний Університет
Одеський національний економічний університет
Подільський державний університет
Полтавський державний аграрний університет
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський державний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Уманський національний університет садівництва
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський політехнічний інститут
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Хмельницький ліцей №17
Хмельницький національний університет
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Чернівецький багатопрофільний ліцей №4
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.