International Scientific Unity

International Scientific Unity

Запрошуємо викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти та всіх зацікавлених осіб приєднатися до участі у міжнародних науково-практичних онлайн-конференціях з метою сприяння розвитку сучасної науки.

Метою міжнародних науково-практичних конференцій є представлення результатів наукових досліджень, обговорення різних поглядів науковців на глобальні та актуальні питання.

Всі конференції зареєстровано в базі «Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ). Посвідчення до кожної конференції додається.

Видавець зареєстрований в реєстрі Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи ДК №7980 від 03.11.2023.

Конференції включені до міжнародного каталогу наукових конференцій Academic Research Index ReserchBib. Кожному збірнику присвоюється міжнародний стандартний книжковий номер ISBN.

Ми підтримуємо принципи відкритого доступу (Open Access), які дозволяють розповсюджувати наукові матеріали без обмежень. Тому всі тези, що входять до збірників, публікуються у відкритому доступі та розміщуються на нашому веб-сайті та електронних базах даних.