International Scientific Unity

International Scientific Unity

XXІ Міжнародна науково-практична конференція 

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS AS A WAY TO SUCCESS

Місце проведення: Вільнюс, Литва

Дата проведення: 1-3 травня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific Achievements and Innovations as a Way to Success»

Westminster University
Буковинський державний медичний університет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна установа “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків національної академії медичних наук України”
Державний заклад вищої освіти “Університет менеджменту освіти”
Державний податковий університет
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут агроекології і природокористування НААН України
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Львівський національний університет природокористування
Міжнародний гуманітарний університет
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подільський державний університет
Поліський національний університет
Полтавський державний медичний університет
Полтавський інститут економіки і права університету «Україна»
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Уманський національний університет садівництва
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет імені Альфреда Нобеля
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Хмельницький національний університет

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.