International Scientific Unity

International Scientific Unity

ХV Міжнародна науково-практична конференція 

Innovative development: synthesis of scientific approaches in various fields of research

Місце проведення: Таллінн, Естонія

Дата проведення: 20-22 березня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Innovative Development: Synthesis of Scientific Approaches in Various Fields of Research»

Free International University of Moldova
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Інститут демографії та проблем якості життя національної академії наук України
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Львівський національний університет природокористування
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет фізичного виховання і спорту України
ПВНЗ «Український гуманітарний інститут»
Подільський державний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»
Сумський національний аграрний університет
Уманський національний університет садівництва
Університет імені Альфреда Нобеля
Університет митної справи та фінансів
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.