International Scientific Unity

International Scientific Unity

XXXІІ Міжнародна науково-практична конференція

Global Trends and Direction of Scientific Research Development

Місце проведення:

Гамбурґ, Німеччина

Дата проведення:

31 липня – 2 серпня 2024

Форма участі:

заочна

Офіційна мова:

англійська

Мова написання робіт:

будь-яка

Прийом матеріалів:

до 30 липня 2024

Шановні автори!

       Запрошуємо всіх науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів та інших зацікавлених осіб приєднатися до участі у міжнародних науково-практичних онлайн-конференціях з метою сприяння розвитку сучасної науки.

        Матеріали конференції будуть доступні публічно з використанням ліцензії CC BY-SA 4.0 International та доступні для завантаження у вкладці Архів.

        Всі часники отримують сертифікати, який буде засвідчувати участь у науково-технічному заході з зазначенням не менше 0,4 кредита ЄКТС (12 годин) за результатами самоосвіти. (Зразок сертифікату), сертифікати будуть доступні для завантаження у вкладці Архів.

Наукові секції

 1. Автоматизація та робототехніка
 2. Архітектура та будівництво
 3. Астрономія
 4. Біологія, мікробіологія
 5. Ботаніка та лісоводство
 6. Ветеринарія
 7. Військова справа
 8. Географія
 9. Геологія та геодезія
 10. Економіка
 11. Журналістика
 12. Інформаційні технології та кібербезпека
 13. Історія
 14. Комп’ютерна інженерія
 15. Культурологія
 16. Логістика та транспорт
 17. Маркетинг та реклама
 18. Медицина
 19. Менеджмент
 20. Механіка та електротехніка
 21. Міжнародні відносини
 22. Мистецтвознавство та літературознавство
 23. Нафтогазові технології, інженерія та теплоенергетика
 24. Охорона праці
 25. Облік та оподаткування
 26. Педагогіка,  філологія та лінгвістика
 27. Політика та соціологія
 28. Психологія
 29. Публічне управління та адміністрування
 30. Сільськогосподарські науки
 31. Технічні науки
 32. Туризм та готельно-ресторанна справа
 33. Фармацевтика
 34. Фізико-математичні науки
 35. Фізична культура та спорт
 36. Філософія
 37. Фінанси та банківська справа
 38. Харчові технології
 39. Хімія
 40. Юриспруденція

        Науково-практична конференція зареєстрована в базі даних науково-технічних заходів України УкрІНТЕІ (посвідчення додається).

        Захід схвалено ResearchBib та включено до каталогу міжнародних конференції на офіційному вебсайті Academic Research Index.

        Кожному збірнику присвоюється ISBN.

        Автори можуть вносити інформацію про свої роботи у власні профілі Google Scholar для індексації та цитувань.  Орієнтовний час індексації від 1 до 6 місяців. Для прискорення і гарантування індексації робіт в Google Scholar, рекомендуємо розміщувати ваші роботи в репозитаріях ваших навчальних закладів.   

Вимоги до оформлення матеріалів тез:

Кількість авторів: Не більше чотирьох.
Рекомендований обсяг тез доповіді: від 2 до 6 сторінок.
Мова: будь-яка
Формат файлів: .doc або .docx
Орієнтація сторінки: книжкова.
Шрифт: Tіmes New Roman. Кегль: 14 пт. Абзац: 1 см. Інтервал: одинарний.
На початку тез необхідно вказати (шрифт червоний):
– назва конференції;
– секція.
Назва статті: кегль 18, регістр ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру.
Інформація про авторів:
– ПІБ автора(-ів): кегль 14, шрифт – напівжирний, вирівнювання по правому краю;
– вчений ступінь, вчене звання, посада: кегль – 14, вирівнювання по правому краю;
– місце роботи або навчання: кегль – 14, вирівнювання по правому краю;
– електронна пошта автора(ів): кегль – 14, вирівнювання по правому краю.
Поля: ліве/праве, верхнє/нижнє – 2 см;
Таблиці: підпис назви над таблицею, кегель – 12, інтервал – одинарний, вирівнювання по лівому краю.
Рисунки: повинні бути згруповані в єдиний графічний об’єкт, підпис назви під рисунком, кегель – 12, інтервал – одинарний, вирівнювання по центру.
Формули: друкуються в редакторі MS Word і нумеруються з правого боку.
Список використаних джерел: оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015

Вимоги до подання тез:

Оформлення електронного листа:
– в темі листа вкажіть назву конференції;
– прикріпіть до листа 2 файли (тези та оргвнесок).
Назва файлів: Прізвище_тези та Прізвище_оргвнесок.
Відправка електронного листа: документи і електронний лист, оформленні відповідно до вимог, надсилайте на info@isu-conference.com

Шановні учасники конференції, звертаємо вашу увагу, що листи, надіслані вам із редакції, можуть надходити до спаму. Тому під час очікування відповіді від редакції, будь ласка перевіряйте папку спам.

Вартість та оплата

        Розмір організаційного внеску за участь у конференції складає 175 грн для авторів з України та $6 для авторів з інших країн.
У разі необхідності паперової версії сертифікату з мокрою печаткою та підписом звертайтесь на електронну адресу             info@isu-conference.com. Вартість виготовлення паперової версії сертифікату не входить у вартість організаційного внеску та становить 50 грн.

       Спосіб оплати організаційного внеску та оплати за виготовлення паперового сертифікату дивіться на сторінці Оплата