International Scientific Unity

International Scientific Unity

І Міжнародна науково-практична конференція 

Synergy of knowledge: New Horizons
in Global Scientific Research

Місце проведення: Ванкувер, Канада

Дата проведення: 01-03 листопада 2023

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Synergy of knowledge: New Horizons in Global Scientific Research»

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 
ДУ Інститут зернових культур НААН України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Національний авіаційний університет
Київський університет імені Бориса Грінченка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Класичний приватний університет
Вінницкий торгівельно-экономічний інститут
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Київський національний університет будівництва і архітектури
ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»
Університет державної фіскальної служби України
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Маріупільський державний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Харківський національний медичний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Полтавський державний медичний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Львівський національний університет природокористування
Українська академія друкарства
Український державний університет залізничного транспорту
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Одеський державний університет внутрішніх справ
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Національний університет харчових технологій
Національний університет «Одеська політехніка»
Уманський національний університет садівництва

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.