International Scientific Unity

International Scientific Unity

VIII Міжнародна науково-практична конференція 

SCIENTIFIC RESEARCH AS A MECHANISM OF EFFECTIVE HUMAN DEVELOPMENT

Місце проведення: Софія, Болгарія

Дата проведення: 31 січня — 2 лютого 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific research as a mechanism of effective human development»

Academia de Studii Economice din Moldova
Școlii Doctorale Științe Juridice USM
Westminster University
Буковинський державний медичний університет
Віденський технічний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Луцький національний технічний університет
Мукачівський державний університет
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Одеський Державний Аграрний Університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подільський державний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Полтавський університет економіки і торгівлі
Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний медичний університет імені і.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Уманський національний університет садівництва
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.