International Scientific Unity

International Scientific Unity

ХI Міжнародна науково-практична конференція 

INNOVATIVE SOLUTIONS TO MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES

Місце проведення: Загреб, Хорватія

Дата проведення: 21-23 лютого 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Innovative solutions to modern scientific challenges»

Free International University of Moldova
Буковинський державний медичний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ»
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Запорізький національний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Луцький національний технічний університет
Мала академія наук України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Національний фармацевтичний університет
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний медичний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Подільський державний університет
Полтавський державний аграрний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Харківський політехнічний інститут
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.