International Scientific Unity

International Scientific Unity

ХIII Міжнародна науково-практична конференція 

Innovative scientific research: balance of theory and practical application

Місце проведення: Брюссель, Бельгія

Дата проведення: 06-08 березня 2024

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Innovative scientific research: balance of theory and practical application»

Westminster University
Буковинський державний медичний університет
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Державний податковий університет
Державний торговельно-економічний університет
Дніпровський державний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний медичний університет
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Класичний приватний університет
Ліцей № 3 ім.В.Чорновола
Луцький національний технічний університет
Льотна академія Національного авіаційного університету
Науковий ліцей №3 Полтавської міської ради
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
Одеський Державний Аграрний Університет
Подільський державний університет
Полтавський інститут економіки і права університету «Україна»
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Полтавський університет економіки і торгівлі
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Український державний університет науки і технологій
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський національний університет садівництва
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Харківська державна академія фізичної культури
Харківський національний медичний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.