International Scientific Unity

International Scientific Unity

XXX Міжнародна науково-практична конференція 

Actual Problems of Science and Technology – from Theory to Practice

Місце проведення: Берн, Швейцарія

Дата проведення: 03-05 липня 2024 

Форма участі:  заочна

Офіційна мова: англійська

Мова написання робіт: будь-яка

      У збірнику тез представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Modern scientific research: theoretical and practical aspects»

State University of Moldova
Technical University of Moldova
Буковинський державний медичний університет
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Київський національний лінгвістичний університет
Луцький національний технічний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Поліський національний університет
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Сумський національний аграрний університет
Українська інженерно-педагогічна академія
Уманський національний університет садівництва

Матеріали збірника подано в авторській редакції та надруковано мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, географічних назв, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації.

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії CC BY-NC 4.0 International.